Referenser

REFERENSER OCH REKOMMENDATIONER


Här kan du läsa om vilken nytta våra kunder har av våra tjänster. 

Rebel Walls AB


Rebel Walls erbjuder extraordinära designtapeter över hela världen. Företaget har fått flera utmärkelser, bl a Årets Superföretag 2018 och har fantastiskt betyg på Trustpilot.

Fredrik Appelqvist är VD sedan februari 2018 och vi har haft glädjen att samarbeta sedan dess.


"Linda har under ett års tid utgjort ett värdefullt bollplank för våra tankar och idéer i verksamheten. Hon har utmanat oss i ledningsgruppen och därmed tvingat oss att diskutera och själva ta ställning till vad som krävs för att vara med och leda vårt företag. Det utvecklade vår lednigsgrupp vilket var en nödvändighet för vår fortsatta tillväxtresa - en ovärderlig stöttning!"  Fredrik Appelqvist


Eqvital ABEqvital arbetar med hälsoanalyser på häst samt tillverkar tillskott baserat på bl a mineraler, vitaminer och örter.


Företaget etablerades 2011 av grundaren Anna Lidén. Idag är Anna även VD på det internationella bolaget Revolution Equine Ltd.


"Linda kom in som min coach i en intensiv period i företaget då jag stod inför att dels slå samman delar av verksamheten med ett internationellt bolag där jag också var delägare, och dels utveckla kvarvarande verksamhet. Linda har förmågan att se helheten och snabbt sätta fingret på de svaga punkterna som måste lösas innan man går vidare. Hon ställde de svåra frågorna i en turbulent tid och fick mig att fortsätta hålla fokus på rätt saker. Linda rekommenderas varmt för coachning inom verksamhetsutveckling!”  

Anna Lidén


TSM Smartstoring AB


Smart Storing i Henån tillverkar och säljer förvaringssystem - smarta lösningar för sänkta lagerkostnader, snabbare åtkomst av komponenter och bättre ergonomi.


Ägare, grundare och VD för detta tillväxtbolag är Kjell Johansson.


”Linda har varit en ytters viktig vitamininjektion under vår tillväxtresa de senaste 2 åren.

Med sitt sprudlande humör, stort kunnande och långa erfarenhet har hon hjälpt oss

med ledarskapsutveckling, organisationsutmaningar och personalrekrytering.

Hon har en enastående förmåga att på kort tid hitta brännpunkterna i svåra

frågeställningar. Detta har hjälpt oss att ta nästa steg i vår utveckling – verkligen

värdefullt! Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.”  Kjell Johansson

Lusitano Cars AB


Lusitano 3000R är en exklusiv svensk sportbil som byggs för hand på beställning. Företaget grundades 2015 och har fram till halvårsskiftet 2019 arbetat med att utveckla

bilen och få den typgodkänd. Den första kundbilen levererades i juli 2019 och den första

serien om tio bilar är förbokad och under produktion.


Frank Bergqvist tillträdde som VD i juni 2016 och är även delägare i bolaget.


”Genom Almi Tillväxtprogram kom jag i kontakt med Linda som kom att fungera som

mentor och coach för mig under drygt ett år. Linda har en förmåga att ifrågasätta

verksamheten och hon hjälpte mig att få fokus för att kunna göra rätt prioriteringar i en

startup-verksamhet där många processer löper parallellt, vilket var en mycket värdefull 

support. Efter varje genomgång fick jag mycket energi och ett antal verktyg för att

konkret driva verksamheten framåt!"  Frank Bergqvist

T Hedgren Energiteknik AB


TH Energiteknik levererar nischade tjänster inom energiteknik för ett smartare resursuttnyttjande som stärker kundernas långsiktiga konkurrenskraft.


Tord Hedgren, VD och ägare:


”Vi hade en mycket snabb expansion och förstod att innan vi tog nästa steg måste både vår kompetens och våra rutiner stärkas för att svara upp mot kundernas behov. Vi blev tipsade om Linda och fick bland annat en förståelse för att de flesta frågor i tillväxtbolag är likartade. Därmed greppbara men det fordrar en process för att lösa dem vilken vi nu kan arbeta utefter."  Tord Hedgren

Atleva Specialistvård AB


Ola Collin, VD och delägare:

"Tack för tiden du tog dig och sättet du sporrade mig! "Draknästet" blev bra och idag är vi drygt 80 anställda på nio kliniker. Vi finns i Göteborg, Stockholm, Malmö och Linköping. Vi erbjuder handkirurgi, fotkirurgi, smärtklinik och en verksamhet som hjälper företag med sjuknärvaro och psykisk ohälsa. Moderbolaget är Altleva, omsätter 110 miljoner/år.

Tack Linda! Din hjälp för tio år sedan betydde mycket för mig och gav mig energi att dra lasset. Det har varit tungt men värt det. Vi har underbar personal och mycket nöjda patienter - kunde inte bli bättre!" Ola Collin

Referenser Lindcon ingår i Green landscaping/Svensk Markservice Mentorprogram som drog igång med en kickoff 11 september 2019. Syftet med programmet är att stötta adepter att utvecklas och växa i sina ledarroller. Läs om koncernens satsning här.